آموزش و انجام پروژه های GIS
09014526591
 

پیشاپیش سال نو را به تمام دوستان عزیز و بزرگوارم تبریک گفته و آرزوی سالی پراز موفقیت و کامروایی را از خداوند منان برای تمام بزرگواران خواستارم.

 

ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۰ توسط
 

منبع   http://geograpy-ilam.blogfa.com/post-54.aspx

order to prepare a good aesthetics of a city and ensure a better framework to inhabitants’
life, it is necessary to make a good planning of the urban space. In Morocco, the management
of this space is based on the Urban Development Map (UDM). This UDM is composed of
different kind of data, so that its exploitation raises several technical management problems.
Knowing the data of a UDM, the present article tries to develop solutions to these technical
problems using GIS technology. First, a Conceptual Data Model of the components of the
UDM is designed using the Entity Relation model. Then, data are prepared and a prototype
database is established. Finally, a GIS user interface is developed using VBA language within
the ARCGIS 8.1 environment.
The developed user interface proposes solutions to the following functions:
− Acquisition of spatial and descriptive data as well
− Data updating, processing and analyzing
− Spatial and non spatial requests formulated on the UDM concerning: the position of a
title, requests of opposition, disposition of a note of information, favorable and
unfavorable opposition, and projects of allotments
− Classification of data based on specific criterion
− Searching spatial information concerning the UDM areas touched by flooding.
− Displaying and printing thematic maps, with layouts, related to road network, public
equipment, and population.
The developed interface was tested using data from the Urban Agency of Settat and seems to
meet most professional users’ needs.
با در نظر گرفتن شرايط موجود شهر نشيني در ايران كه نتيجه 5دوره مهاجرت مشخص(قبل و بعد از انقلاب)ونيز چند دوره مشخص نگرش به شهر و شهرسازي در كشور مي باشد. مقاله حاضر را در جهت ايجاد نگرشي نو كه در دهه اخير ايجاد شده و نيز راهكارهاي مربوطه كه امروزه در فرايند شهرسازي در ايرانبه كار گرفته مي شود گرد آوري گرديده است.در اين نوشتار پس از بررسي تاريخچه شهر و شهرنشيني در ايران و جهان و نيز مطالبي در باب GISبه دو مورد استفاده از نرم افزار در طرحهاي توسعه شهري اشاره شده و بعد از آن به روند كار مهندسين مشاور شارستان در به كار گيري نرم افزار در طرح بازنگري طرح تفصيلي منطقه 4 اصفهان اشاره مختصري گرديده است.ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ توسط
 

 

منبع  http://geograpy-ilam.blogfa.com/post-56.aspx

 

پيچيدگي، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافيايي ازيك سو و توانايي‌هاي رايانه درعرصه اطلاعات ازسوي ديگر، فلسفه وجودي سيستم‌‌هاي اطلاعات جغرافيايي(جي‌آي‌اس) را تبيين مي‌كند.
ازآنجاكه بخش عمده اطلاعات علوم زمين موجود در پايگاه‌هاي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، شامل اطلاعات مكاني وتشريحي است، مناسب ورود به سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي مي‌باشد و مي‌توان اين اطلاعات را آماده استفاده در اين سيستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با اين ديدگاه و با هدف بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين موجود در مركز انجام شده است. در راستاي رسيدن به اين هدف، پس ازگردآوري كليه اطلاعات توصيفي و مكاني مورد نياز مرتبط با علوم زمين از پايگاه‌هاي مركز،كار تفكيك،كنترل، دسته‌بندي وكدگذاري آن‌ها براي ورود به سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام شد. به منظور ايجاد پايگاهي از اطلاعات فوق، با مجموعه داده‌ها، لايه‌هاي اطلاعاتي مربوطه تشكيل شد و به منظور نمايش، تشريح و انجام تحليل‌هاي لازم بر روي داده‌ها، مورد استفاده واقع گرديد.
بدين وسيله علاوه بر دسترسي صحيح و سريع به داده‌هاي مورد نياز در يك حجم وسيع، امكان ارائه و به تصويركشيدن اطلاعات مكاني و موضوعي در قالب نقشه، جدول و نمودار، ويرايش و بهنگام نمودن داده‌ها ونيز امكان استفاده از داده‌هاي موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نيازهاي گوناگون كاربران فراهم مي‌گردد. همچنين زمينه‌اي براي شناساندن و معرفي قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي متعدد و در عين حال، تشخيص خلأ‌هاي مطالعاتي مناطق مختلف جغرافيايي ايجاد خواهد شد. نهايتاً به‌منظور تعميم كاربرد اين سيستم در ارتباط با ديگر اطلاعات موجود در پايگاه‌هاي مركز (كه به نحوي با موقعيت مكاني در ارتباط‌اند)، مدلي از فرايند انجام اين طرح ارائه شده استادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ توسط
 

 

منبع  http://geograpy-ilam.blogfa.com/post-56.aspx

 

پيچيدگي، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافيايي ازيك سو و توانايي‌هاي رايانه درعرصه اطلاعات ازسوي ديگر، فلسفه وجودي سيستم‌‌هاي اطلاعات جغرافيايي(جي‌آي‌اس) را تبيين مي‌كند.
ازآنجاكه بخش عمده اطلاعات علوم زمين موجود در پايگاه‌هاي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، شامل اطلاعات مكاني وتشريحي است، مناسب ورود به سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي مي‌باشد و مي‌توان اين اطلاعات را آماده استفاده در اين سيستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با اين ديدگاه و با هدف بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين موجود در مركز انجام شده است. در راستاي رسيدن به اين هدف، پس ازگردآوري كليه اطلاعات توصيفي و مكاني مورد نياز مرتبط با علوم زمين از پايگاه‌هاي مركز،كار تفكيك،كنترل، دسته‌بندي وكدگذاري آن‌ها براي ورود به سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام شد. به منظور ايجاد پايگاهي از اطلاعات فوق، با مجموعه داده‌ها، لايه‌هاي اطلاعاتي مربوطه تشكيل شد و به منظور نمايش، تشريح و انجام تحليل‌هاي لازم بر روي داده‌ها، مورد استفاده واقع گرديد.
بدين وسيله علاوه بر دسترسي صحيح و سريع به داده‌هاي مورد نياز در يك حجم وسيع، امكان ارائه و به تصويركشيدن اطلاعات مكاني و موضوعي در قالب نقشه، جدول و نمودار، ويرايش و بهنگام نمودن داده‌ها ونيز امكان استفاده از داده‌هاي موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نيازهاي گوناگون كاربران فراهم مي‌گردد. همچنين زمينه‌اي براي شناساندن و معرفي قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي متعدد و در عين حال، تشخيص خلأ‌هاي مطالعاتي مناطق مختلف جغرافيايي ايجاد خواهد شد. نهايتاً به‌منظور تعميم كاربرد اين سيستم در ارتباط با ديگر اطلاعات موجود در پايگاه‌هاي مركز (كه به نحوي با موقعيت مكاني در ارتباط‌اند)، مدلي از فرايند انجام اين طرح ارائه شده استادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ توسط
 

 

منبعhttp://geograpy-ilam.blogfa.com/post-55.aspxادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ توسط
 

منبع:http://sdi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=71

SDI داراي توانايي تسهيل در اجراي فعاليت هاي مختلف در يك جامعه است . دامنه اين فعاليت ها بسيار وسيع بوده و در واقع ،شامل تمامي امور مرتبط با مديريت ، برنامه ريزي و سازندگي در يك جامعه مانند شهر ، استان يا كشور مي شود . در اين راستا ،استفاده از SDI ، باعث تسهيل در روند تصميم گيري در كاربردها و فعاليت هاي متنوعي شامل موارد زير مي گردد:

مديريت شهري و منطقه اي

مديريت بحران

آمايش سرزمين

مديريت منابع

مديريت زمين و املاك و كاداستر

مديريت منابع اب و دريايي

محيط زيست

دفاع و امنيت

آمار و برنامه ريزي

بهداشت و درمان

برنامه ريزي اجتماعي

حمل
ارسال در تاريخ چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ توسط
منبع:سازمان سنجش

 

اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با کليد اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد ) سال 1391:

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسي ارشد سال 1391 مي رساند که کليد اوليه اوليه سؤالات بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته است. اين کليد اوليه غير قابل استناد است. پس از دريافت نظرات داوطلبان و صاحب­نظران کليد نهائي سؤالات تهيه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. از اين رو، داوطلبان در صورت تمايل مي­توانند تا تاريخ 90/12/15 با مراجعه به سايت سازمان سنجش از طريق سيستم اينترنتي ارسال درخواست نسبت به تکميل فرمي که براي دريافت اين نظرات آماده گرديده است، اقدام نمايند. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طريق اينترنت دريافت خواهد شد و به موارد ارسالي از طريق ديگر رسيدگي نخواهد گرديد. با توجه به اينکه بعد از تاريخ 90/12/15 نظرات جمع­آوري و کليد اوليه نهايي ساخته خواهد شد، هيچ تجديدنظري پس از اين تاريخ قابل بررسي نخواهد بود.

کلید آزمون سال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دریافت کنید:

 

کلید آزمون کارشناسی ارشد ۱۱۰۲ - مجموعه علوم جغرافیایی سال ۱۳۹۱

ارسال در تاريخ یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۰ توسط
ارسال در تاريخ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ توسط
 

منبع  http://gis.wrm.ir/

- «خودآموز ArcGIS و مفاهیم پایه GIS»

این کتاب ترجمه کامل ویرایش دوم کتاب Getting to Know ArcGIS Desktop می‌باشد که در بخش‌هایی از آن مطالبی اضافه و تالیف شده است. این کتاب پرفروشترین کتاب شرکت ESRI بوده و در مورد آخرین نسخه نرم‌افزار ArcGIS 9.x است که توسط مهندس امید تی‌تی‌دژ (عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شمال) در 20 فصل ترجمه و تالیف شده است.
معرفی کتاب:
کتاب «خودآموز ArcGIS و مفاهیم پایه GIS» یک کتاب کار عملی و مقدماتی بر پایه ArcEditor, ArcView و ArcInfo است که به همراه انجام پروژه‌های عملی با ArcToolbox, ArcCatalog, ArcMap و ModelBuilder می‌باشد. این کتاب، دارای تمرین‌هایی با جزییات کامل است و به صورت گام به گام، کارکردهای اصلی و مهم نرم‌افزار ArcGIS Desktop را حین انجام پروژه‌های واقعی و عملی به شما می‌آموزد. جهت فراگیری بهتر، در ابتدای هر فصل، توضیحاتی از مفاهیم مورد نیاز برای تمرین‌ها آورده شده است.
تنوع و گستردگی موضوعات، شیوه‌روان و نگاه کاربردی موجب شده که این کتاب یک منبع آموزشی ایده‌آل و بهترین مرجع برای کسانی باشد که می‌خواهند خودشان GIS را بیاموزند. هیچ آموزش قبلی از GIS یا تجربه قبلی با نرم‌افزارهای GIS در کار با این کتاب لازم نیست. این کتاب، یک کتاب کار عملی و همراه یا به بیان دیگر یک راهنمای کاربردی برای کلاس‌های آموزش عملی با کامپیوتر و آموزش ضمن خدمت است.
در این کتاب، بسیاری از کارهای عمومی و پرکاربرد، مانند نمادسازی و برچسب‌گذاری نقشه‌ها، طبقه‌بندی داده‌ها، جستجو و گزارشگیری نقشه‌ها، تجزیه و تحلیل ارتباطات مکانی، تنظیم سیستم تصویر نقشه‌ها، ایجاد Geodatabase، ویرایش داده‌ها، Geocoding، تولید نقشه خروجی و مدلسازی وجود دارد. این کتاب، منتهی به مجموعه تمرین‌هایی از مدلسازی مکانی با استفاده از تکنولوژی جدید ModelBuilder می‌شود که یک محیط گرافیکی برای نمایش، خودکارسازی و حل مسایل آنالیزهای مکانی است.
نکته جالب و با ارزش این کتاب، تنوع موضوعات کاربردی تمرین‌ها می‌باشد؛ از جمله: GIS شهری، ثبت اسناد و املاک، حریم رودخانه، محیط زیست، مشاور املاک، طراحی اطلس (با موضوعات مختلف شهری، مرزهای سیاسی، رودخانه‌ها، حیات وحش، جمعیت، معادن و انرژی)، تهیه نقشه‌های توپوگرافی، جهانگردی و توریسم، آلودگی‌های نفتی، تجارت و بازرگانی، مکان‌یابی مراکز خدمات‌رسانی شهری، بهره‌برداری از جنگل، مناطق حفاظت شده حیات وحش، شبکه‌های آبرسانی و شیرهای آتش‌نشانی، تفکیک اراضی شهری، جمع‌آوری آب‌های سطحی شهری، مدیریت و گزارش‌دهی حوادث غیرمترقبه، ردیابی مسیر پرواز، اقیانوس شناسی.

ناشر: دانشگاه شمال (نشر شمال پایدار)، چاپ نخست ـ بهمن 1384
ویراستار: مهندس علیرضا پیر مرادی
تعداد صفحات: 600 صفحه (قطع خشتی) (ISBN: 964-95838-5-8)قیمت بدون سی دی شماره 2: 8750 تومان (به همراه CD#1، حاوی تمرینات کتاب و تصاویر رنگی)
قیمت با سی دی شماره 2: 12000 تومان (با CD#2 اختیاری، حاوی ArcGIS, ArcInfo(Desktop) به همراه تمامی extention‌ها)

برای تهیه کتاب و CD‌ها با مرکز پخش (2280079 – 0121) تماس گرفته یا به کتابفروشی‌های معتبر مراجعه فرمایید.
برای تهیه جداگانه CD#2 و CD‌های تکمیلی، ورژن‌های جدید نرم‌افزار ArcGIS و CDهای آموزشی به نشانی اینترنتی www.GIS.shomal.ac.ir مراجعه یا با تلفن‌های 09123052437 و 66484508 – 021 (انتشارات علم عمران) تماس حاصل فرمایید.
تلفن مستقیم نشر دانشگاه و ارتباط با مؤلف: 2203638 – 0121
تلفن پشتیبانی فنی: 09123052437
تلفن مرکز پخش: 2280079 – 0121
www.GIS.shomal.ac.ir Email: gis@shomal.ac.ir

2- مفاهیم GIS

این کتاب به همراه یک CD به معرفی و آموزش نرم افزار JT Maps میپردازد و پروژه های عملی و کاربردی را در این زمینه به خوانندگان ارائه مینماید. این کتاب توسط جناب آقای دکتر سعید پیراسته و مهندس امیر محمود زاده تالیف گردیده و توسط انتشارات اهوراقلم در 152 صفحه منتشر گردیده است.قیمت کتاب: 2800 تومان (به همراه سی دی)
این کتاب در هفده فصل تنظیم گردیده است که از معرفی GIS آغاز و به آموزش مهارتها و کاربردهای پیشرفته نرم افزار JT MAPS می پردازد.

3- سنجش از دور در مطالعات منابع زمین

این کتاب نیز توسط آقای دکتر پیراسته و مهندس امیر محمود زاده در 174 صفحه نوشته شده است.
این کتاب در ده فصل تنظیم شده که عناوین فصلها عبارتند از:
فصل اول: خصوصیات مداری ماهواره های خورشید هماهنگ زمینی
فصل دوم: فیزیک سنجش از دور، تاثیرات اتمسفری و سنجیده های سنجش از دور
فصل سوم: سنجیده های چند طیفی
فصل چهارم: ریز موجهای سنجش از دور
فصل پنجم: پردازش رقومی داده های ماهواره ای
فصل ششم: سنجش از دور در زمین شناسی
فصل هفتم: سنجش از دور دز منابع اقیانوسی
فصل هشتم: کاربرد سنجش از دور در کاربری اراضی
فصل نهم: سنجش از دور در مطالعات خاک شناسی و کشاورزی
فصل دهم:سنجش از دور در مطالعات آبقیمت این کتاب 3000 تومان می باشد.

4- آموزش گام به گام Autodesk Land Desktop 2007

کتاب آموزشی گام به گام Autodesk Land Desktop 2007 به همراه دی وی دی نرم افزار نسخه 2008 از انتشارات دانشگاه شهید رجایی منتشر و چاپ شده است. مولفین این کتاب آموزنده آقایان رضا فرین مهر و محمدعلی ارجمند می باشند. این کتاب شامل آموزش نسخه های کامل نرم افزارهای:
Autodesk Land Desktop 2007 & Civil Design 2007 & Survey 2007 می باشد.


نمونه ای از معرفی نرم افزار Autodesk Civil Design ارائه شده در کتاب فوق:

معرفی برنامه Autodesk Civil Design:
نرم افزار Civil Design همانطور که از نامش پیداست برای طراحی های مربوط به کارهای عمرانی و راه سازی بکار می‌رود. برای تهیه پلان, آنالیز های هیدرولوژیک و طراحی مسیر هم می توانید از این ماژول استفاده نمایید.

شروع کار با Civil Design
1-آیکون Land Desktop را از روی Desktop اجرا نمایید.
2-از منوی Projects و گزینه Menu Palettes را برگزینید.
3-گزینه Civil Design را انتخاب کنید و گزینه load را بفشارید و OK نمایید.

منوهای برنامه
منوهای زیر به برنامه Land اضافه می شود:
1-Grading: برای ایجاد شیب بندی ها بر روی پلان استفاده می شود.
2-Layout: برای تقاطع ها, زمین ورزشی و پارکینگ ها بکار می رود.
3-Profiles: برای تهیه پروفیل از زمین طبیعی و موقعیت نهایی زمین استفاده می گردد.
4-Cross sections: برای تهیه مقاطع عرضی از زمین بکار می رود.
5-Hydrology: برای مباحث آب شناسی بکار می رود.
6-Pipes: مربوط به لوله و لوله کشی می شود.
7-Sheet Manager: برای کنترل و مدیریت پلات گرفتن از نقشه می باشد.

حال نمونه ای از آموزش های ارائه شده در کتاب فوق:

ایجاد یک عارضه شیب بندی (Grading Object)
اولین قدم در ایجاد یک عارضه شیب بندی ترسیم یک Footprint یا رد پا است, که نمایانگر خطوط مرزی جسمی است که می‌خواهید شیب بندی از روی آن انجام شود. این رد پا می‌تواند از یک خط پیوسته دو بعدی یا سه بعدی یا خط و منحنی تشکیل شده باشد.
در رد پاها اطلاعات ارتفاعی گوشه‌‌ها و کنج‌‌ها ذخیره می‌شوند و ارتفاعات مابقی نقاط درون یابی می‌گردند. زمانی که شما یک رد پا را ترسیم کردید از Grading Wizard استفاده نموده و ارتفاع کنج‌‌ها را وارد نمایید.

روش کار:
1-از منوی Grading گزینه Slope Grading و سپس Grading Wizard را انتخاب نمایید.
2- در صفحه Footprint نام و توصیفی را برای رد پای خود وارد نمایید. یک ارتفاع مبنا (Base Elevation) وارد کنید و اگر نیازی به ویرایش ارتفاعات بود می‌توانید برای هر کنج به صورت جداگانه این کار را انجام دهید.
3-در صفحه Targets , تارگت مورد نظر تان را وارد نمایید. ( یک سطح, یک ارتفاع یا یک فاصله)
4-در صفحه Corners نوع شیب بندی گوشه‌‌ها را مشخص نمایید.
5-در صفحه Accuracy یک روش فاصله گذاری و مقدار افزایش خطوط پروژه را تنظیم نمایید.در صفحه Appearance نحوه نمایش از نظر رنگ و نوع خط را مشخص نمایید.

5- کتاب های دیگر:
در زیر تصویر روی جلد کتابهایی را ملاحظه می فرمایید که در آینده اطلاعات بیشتری در مورد آنها بر روی سایت قرار داده خواهد شد.

ارسال در تاريخ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ توسط
 

منبع  

http://www.daneshjoyaneab.blogfa.com/

انتشارات National Academies بیش از 4000 عنوان از کتابهای منتشره خود را در قالب فایل pdf به صورت رایگان در وب سایت خود جهت علاقمندان ارائه نموده است. با مراجعه به سایت انتشارات فوق و پر کردن فرم رجیستری می توانیدکتابهای متنوعی را در زمینه های GIS ، سنجش از دور ، GPS و علوم ژئومتیک به صورت رایگان دانلود کنید.

 

سایت دانلود

ارسال در تاريخ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ توسط
ارسال در تاريخ دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ توسط
ارسال در تاريخ دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ توسط

 

برای اطلاعات بیشتر به 

Shahrnegar.tehran.ir

مراجعه نمایید. 

 

ارسال در تاريخ دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ توسط
ارسال در تاريخ دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ توسط
منبع:

نشریه علمی كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
 
 


ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ توسط
 

منبع: http://www.rsgis-sbu.blogfa.com/

در این شماره فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد :

- کاربرد الگوریتم زنتیک چند هدفه در مطالعات مکان‌یابی کاربری صنعتی
زهره معصومی، علی منصوریان ، محمدسعدی مسگری

- پهنه‎‌بندی مناطق حساس به زمین لغزش با استفاده از الگوریتم Fuzzy TOPSIS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : استان لرستان)
سید هدایت هاشمی ، جلال کرمی، جمال امینی ، عباس علیمحمدی سراب

- ارائه شاخص بی نظمی برای بهبود عملگر میانگین وزنی مرتب شده در تصمیم گیری های چند معیاره مکانی
حسین حسینی، علی‌اصغر آل شیخ، محمدحسن وحیدنیا

- شناسایی پلی مورف‌های آلومینوسیلیکات (AI2Sio5) با استفاده از طیف سنج Field Spec3 در منطقه همدان
کاظم رنگزن، عادل ساکی، عظیم صابری، حسین حسن‌شاهی

- تحلیل کارایی داده هایETM در تعیین مناسب‌ترین شاخص های گیاهی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود)
کریم سلیمانی، فاطمه شکریان، رضا تمرتاش، معصومه بنی هاشمی

- بهبود الگوریتم SIFT به منظور تناظریابی تصاویر ماهواره ای
امین صداقت، حمید عبادی و مهدی مختارزاده

- ارزیابی رده بندی‌های پیکسلی و زیرپیکسلی داده‌های استر درآشکارسازی توزیع مکانی کانی‌های رسی (مطالعه موردی: معدن استقلال آباده)
مجید هاشمی تنگستانی،مسلم عزیزی


ارسال در تاريخ دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ توسط
قالب وبلاگ